Aug 04

Program formare PROIECTAREA SOFT-ULUI EDUCATIONAL

          A inceput procesul de înscriere a cadrelor didactice la programul de formare „Proiectarea soft-ului educaţional”, dezvoltat în cadrul proiectului „Profesorul – creator de soft educaţional” finanţat din fonduri structurale, având ca beneficiar Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi SIVECO ROMÂNIA SA în calitate de partener.

            Obiectivul proiectului constă în elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru 1500 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare. 

           Absolvenţii programului de formare vor primi atestate profesionale purtătoare de credite transferabile (25) şi diplome care să confere statutul de creator de soft educaţional.

            Cursurile încep în octombrie 2010, durează 89 de ore din care 56 de ore sunt alocate activităţilor faţă în faţă cu formatorii, pe parcursul a 7 zile de weekend; restul orelor se desfăşoară on-line. Cursurile sunt gratuite şi au loc în centrele de formare fixate în fiecare reşedinţă de judeţ.

            Persoanele care doresc să se înscrie în acest program trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie profesori la o unitate de învăţământ preuniversitar, să aibă bune abilităţi de utilizare a calculatorului (dovedite prin diplome, atestate, adeverinţe), să aibă spirit inovativ şi experienţă didactică.

           Înscrierea cadrelor didactice, în vederea selecţiei celor care vor beneficia de programul de formare, va fi realizată pe portalul proiectului: http://profesorulcreator.siveco.ro, până la data de 15 08 2010, urmând ca rezultatele selecţiei să fie comunicate până la data de 31 08 2010.

 

                                                                                            INSPECTOR DE SPECIALITATE

                                                                                               Pr  Prof. FLORIN NEGRUŢIU

Evanghelia zilei Biblia ortodoxa